Nuorodos

Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis

Paieška

Lankomumas

Turinio peržiūrėjimai : 330008
Mes turime 43 svečius online
PDF Spausdinti
Pirmadienis, 11 Vasaris 2013 00:00

Mokykla įsijungė į „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme(I etapas)“ projektą

Šio projekto dėka bus teikiamos kokybiškos, mokinių poreikius atitinkančios Karjeros  Paslaugos. Norint išsiaiškinti, kas svarbu mūsų mokyklos mokiniams, kas juos domina, kokios pagalbos reikia, galvojant apie ateitį, būsimas studijas ar darbą - bus atliekami įvairūs tyrimai. Mokykloje vyks konsultacijos.

Mokinius,  jų tėvus rūpimais klausimais asmeniškai konsultuos kiekvieną darbo dieną nuo 15 valandos mokinių ugdymo karjerai mokykloje koordinatorė Nijolė Čepukėnienė. Karjeros konsultantė Gražina Medišauskienė mokykloje konsultuoja trečiadieniais.

 Projektą inicijavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mokykloje ugdomos 4 karjeros kompetencijos apima šias sritis:

1. savęs pažinimo (pažinti karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis),

2. karjeros galimybių pažinimo (rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją, pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes, pažinti kintantį darbo pasaulį),

3. karjeros planavimo (kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, priimti karjeros sprendimus, sudaryti ir atnaujinti karjeros planą),

4. karjeros įgyvendinimo (taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas – mokėti parašyti savo CV, motyvacinį laišką, prisistatyti telefonu, siekiant karjeros tikslų, sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką, efektyviai ieškoti darbo).
 

 

Projekto įgyvendinimo metu planuojamos tokios veiklos mokykloje:

 • Mokinių anketavimas;
 • Anketavimo duomenų apdorojimas ir analizė;
 • Individualaus mokinio karjeros plano sudarymas;
 • Individualios mokinių konsultacijos;
 • Karjeros dienos;
 • Ekskursijos į įmones/organizacijas;
 • Informacijos  karjeros klausimais suteikimas ;
 • Konsultacijos su karjeros specialistais;
 • Savęs išbandymas praktinėje veikloje;
 • Karjeros renginiai (pvz.: susitikimai su aukštųjų, profesinių mokyklų, darbo biržos atstovais, buvusiais mokyklos mokiniais, žymiais žmonėmis);
 • Lankymasis  gimnazijose, profesinėse verslo  mokyklose  (kaip galimybė tęsti mokymąsį);
 • Darbo rinkos poreikių analizė (vyksta);
 • Dalyvavimas projekto organizatorių rengiamuose kursuose ir mokymuose (vyksta);
 • Kita (priklausomai nuo mokinių poreikių).

Daugiau informacijos:  http://www.mukis.lt/lt/apie-projekta.html

 

Kovo, balandžio mėnesiais 5-10 klasių mokiniams klasės valandėlių metu koordinatorė Nijolė Čepukėnienė vedė karjeros pamokas, grupines konsultacijas. Mokiniai atlikinėjo įvairias užduotis, testus, reikalingus norint geriau save pažinti ir teigiamai vertini, žinoti savo gabumus, vertybes. Aiškinosi sąvokas. Kalbėjo temomis „Mano vieta šiame pasaulyje“, “Kaip aš elgiuosi, ką jaučiu, kaip reaguoju“, „Kaip suvaldyti stresą“ ir kitomis. Išklausę, pradėjo pildyti savo karjeros planus.

Apie mokinių karjeros planų pildymą mokyklos elektroniniame dienyne buvo informuoti tėvai.

Balandžio 15 – 19 dienomis mokykloje buvo paskelbta karjeros savaitė.

Karjeros savaitės metu 7a ir 7b klasėse informatikos pamokų metu vyko integruotų pamokų ciklas „IT ir karjeros planavimas“. Pamokas vedė mokytoja Virgilija Markevičienė. Mokiniai nagrinėjo savęs pažinimo testus naudodami www.euroguidance.lt. Vėliau paruoš individualius darbus „Mano ateitis – mano rankose“.

Balandžio 16-17 dienomis 8-10 klasių mokiniai pildė anketas, kuriose atsakė į klausimus ar norėtų padirbėti ir kokioje srityje.

Balandžio 19 d. karjeros pamoką devintokams vedė konsultantė Gražina Medišauskienė. Klasė pasidalinus į grupes ir išsirinkę grupės vadovus aiškinosi kas yra karjera, karjeros kompetencijos, kodėl žmonės dirba. Mokiniai patobulino savo mokymosi bendradarbiauti kompetenciją. Žiūrėti nuotraukas

 

Ugdymo karjeros specialistams >>

 

Renginiai 2012-2013 m.m.:

 1. Studijuoju Rytų Azijos kultūras ir kalbas – ir man patinka;
 2. Įdomus karjeros renginys – susitikimas su SKAT (savanoriškos krašto apsaugos tarnybos) kariais;
 3. Mokykloje lankėsi floristė;
 4. Užupiečiai Ukmergės ir verslo mokykloje vykusioje konferencijoje „Tavo sėkmės kelias“.

Renginiai 2013-2014 m.m.:

 1. Pabuvo savanorėmis
 2. Moksleiviai susitiko su miškų urėdijos darbuotoju
 3. Pasitikėjimo savimi ATRADIMAS ir ĮVERTINIMAS
 4. Klausinėjimo nauda ir malonumas
 5. 10a kl. lankėsi Ukmergės darbo biržoje
 6. Dešimtų klasių mokiniai dalyvavo Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos organizuotoje konferencijoje „Tavo sėkmės kelias“
 7. Projektas "Daugiau žinosiu - drąsiau pasirinksiu"
 8. Filmų konkursas „Karjera – kas tai?“
 


© 2015 Ukmergės Užupio pagrindinė mokykla; Adresas: Linų g. 4, LT-20107, Ukmergė; Steigėjas: Ukmergės rajono savivaldybės taryba; Įmonės kodas: 190342150; Tel./Faks.: 8-340-64139; El.paštas: mokykla@uzupys.ukmerge.lm.lt